English

Oplevelse og Opdagelse

gennem Musik
og Krop

Mål, ja selvfølgelig

  • Fortrolighed med instrumentet
  • Frimodighed til at udtrykke sig musikalsk
  • Fysisk frihed og fleksibilitet
  • Bevægelse - at bevæges og bevæge - dansen i musikken
  • Balance - aktiv/passiv
  • Bevidsthed om det vi gør - vi er jo lige her
 
Men hvad          
med vejen...